Фото без опису

Пенсійне забезпечення працівників освіти

РоздрукуватиВчителі, викладачі, інші працівники закладів і установ освіти відповідно до законодавства мають право на пенсію за віком або пенсію за вислугу років.

Порядок та умови обчислення цих пенсій визначено Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 року № 1058-IV  та Законом України “Про пенсійне забезпечення” від 05 листопада 1991 року № 1788-XII  (далі – Закон 1058 та Закон 1788).

Пенсія за віком відповідно до Закону 1058 призначається після досягнення віку 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Так, у 2024 році – це не менше 31 року, у 2025 році – 32 років, у 2026 році – 33 років, у 2027 році – 34 років, починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

У разі відсутності необхідного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком мають особи: після досягнення 63 років за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – від 21 до 31 року; після досягнення 65 років за наявності страхового стажу у 2024 році – від 15 до 21 року.

Для обчислення розміру пенсії за віком враховується заробітна плата та коефіцієнт страхового стажу.

Розмір призначеної пенсії визначається з урахуванням всього набутого страхового стажу (незалежно від установи та посади, на якій набуто цей стаж) та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000, а також (за бажанням особи) враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Право на виплату грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення відповідно до пункту 7-1 розділу XV Прикінцеві положення Закону 1058 мають особи, які:

– на день досягнення пенсійного віку працювали  в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів “e” – “ж” Закону 1788;

– мають страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30 років на таких посадах;

– до цього не отримували будь-яку пенсію (наприклад, по інвалідності або за вислугу років).

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджено постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1191.

Пенсію за вислугу років може бути призначено працівникам сфери освіти до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

На цей вид пенсії мають право працівники закладів і установ освіти усіх форм власності, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909, за наявності спеціального стажу роботи.

До переліку посад, звільнення з яких за наявності необхідного стажу дає право на призначається пенсії за вислугу років, включено, зокрема:

  • у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах – посади директорів, їх заступників з навчально-виховної роботи, майстрів виробничого навчання, викладачів, соціальних педагогів, практичних психологів, керівників різних форм гурткової роботи;
  • в загальноосвітніх, у тому числі військових, навчальних закладах,  музичних і художніх школах – посади директорів, завідуючих навчально-виховною частиною, вчителів, викладачів, вихователів, психологів, педагогів-організаторів, майстрів виробничого навчання, керівників секцій, студій;
  • в дитячих будинках, дитячих трудових і виховно-трудових колоніях – посади директорів, завідуючих навчально-виховною частиною, вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання, практичних психологів, соціальних педагогів;
  • в дошкільних навчальних закладах – посади директорів (завідуючих), вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, вихователів, музичних керівників;
  • в позашкільних навчальних закладах – посади директорів, їх заступників з виховної роботи, завідуючих відділами, художніх керівників гуртків, секцій, студій.

Важливо! 

  • Якщо після призначення пенсії за вислугу років особа знову працевлаштовується на посаду, що дає право на таку пенсію, то виплата пенсії припиняється, а після звільнення з такої посади – виплата пенсії за вислугу років поновлюється з дня, наступного за днем звільнення.
  • За наявності підстав працівнику освіти може бути призначено пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника.
  • За наявності права на різні види пенсії призначається один із цих видів – за вибором особи.
  • Право на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу 24 календарні місяці мають особи, яким призначено пенсію за віком. Зазначена норма не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років та які не досягли пенсійного віку.
  • Для призначення пенсії можна звернутись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації та проживання, а також дистанційно, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua).

 

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області