Фото без опису

Здійснення господарської діяльності без державної реєстрації – це пряме порушення

вимог чинного законодавства

Державна податкова служба України нагадує платникам податків про необхідність
реєстрації суб’єктами господарювання у випадку здійснення систематичної господарської
діяльності з продажу товарів (надання послуг).
Господарською діяльністю, в розумінні Господарського кодексу України, є діяльність
суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають
цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних
і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти
підприємництва – підприємцями.
Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво як вид
господарської діяльності – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

До загальних ознак господарської діяльності закон відносить не тільки факт надання
послуг за винагороду, а й систематичність таких дій, їх самостійний та ініціативний
характер, що і становить суть господарської діяльності.
Відповідно до частини 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня
2003 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за
окремі злочини у сфері господарської діяльності», під здійсненням особою, не
зареєстрованою як суб’єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності з
числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов’язану
із виробництвом чи реалізацією  продукції, виконанням робіт,  наданням послуг з метою
отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною
особою безпосередньо самостійно, систематично (не менше ніж три рази протягом одного
календарного року) і на власний ризик.
Територіальними органами ДПС постійно встановлюються непоодинокі випадки
провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.
Більше інформації на вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/media-
tsentr/novini/725514.html .

Пресслужба Головного управління ДПС у Чернігівській області