Фото без опису

Про конкурс на посаду директора

Плосківського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів

Мринської сільської ради Чернігівської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:  

Плосківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Мринської сільської ради Чернігівської області (17114, село Плоске, вул. Мірошника, 4)

Найменування посади та умови праці: 

Директор закладу освіти. 

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно строкового договору,  відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення  змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2012 № 1298» та від  28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей  бюджетної сфери», статті 3 Закону України від 06.12.2016 № 1774–VІІІ «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України».  

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу освіти: Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином  України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста),  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років,  організаторські здібності, стан фізичного і психологічного здоров’я, що не перешкоджає  виконанню професійних обов’язків. 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

-  заява про участь у конкурсі; 

− автобіографія та/або резюме; 

− копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 

− копія паспорта громадянина України; 

− письмова згода на обробку персональних даних; 

− копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання; 

− довідка про відсутність судимості; 

− довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

− програма розвитку закладу на шість років (на два роки - для особи, яка претендує  на посаду керівника закладу освіти вперше), у якій повинні бути чітко відображені заходи,  які запроваджуватимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також  заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості  закладу та підвищення ефективності його діяльності; 

− мотиваційний лист довільної форми. 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації. Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо. 

Місце та строк подання документів: 

Документи приймаються з 12 травня 2021р. по 12 червня 2021р до 17 год. 00 хв. у Мринській сільській раді за адресою: вул. Броварця, 1 с. Мрин

Конкурсний відбір складається з таких етапів: 

− оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу освіти;

− подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду керівника закладу  освіти (з 12 травня 2021р. по 12 червня 2021р) ; 

− перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам (з 13 червня 2021р. по 16 червня 2021р.); 

− допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 

− ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та  представниками батьківського самоврядування закладу (з 07 червня 2021 року по 10 червня 2021р); 

− конкурс серед претендентів на посаду керівника закладу освіти 18 червня 2021 року; 

− оприлюднення результатів конкурсу (до 23 червня 2021 року). 

Дата, місце проведення конкурсного відбору: 

За рішенням конкурсної комісії дата і час конкурсного відбору  будуть повідомлені додатково. 

Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка  надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: 

Труш Людмила Олексіївна, тел. (04642)2-92-31, mryn.silrada@gmail.com