Додаток 1 Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки